Unbound logga

Kort om Unbound

Unbound Umeå en kampsportsförening som värdesätter människors lika värde, där fokus ligger i att motverka utanförskap i samhället och främja integration. 
Organisationen är en icke vinstdrivande och ideell förening där intresset är att förbättra samhället för barn och ungdomar.