Unbound logga

UNBOUNDS VISION

Vår vision är att alla människor, oavsett ursprung, kön, ålder, religion, funktionsnedsättning eller ekonomisk bakgrund, ska ha möjlighet att ta del av samhället på ett positivt och konstruktivt sätt. 
 

Unbound innebär att vi är etniskt obundna
I vår organisation är vi alla människor och vi satsar på mångfald men ingen ensidig mångfald. Vi vill att alla våra medlemmar ska vara stolta över deras ursprung men ingen ska få vara mer stolt eller mindre stolt. Mångfald ska vara som en perfekt regnbåge där ingen färg dominerar.

Unbound innebär att vi är religiöst obundna
Religion är en privat angelägenhet som ska vara mellan individen och den kraft som personen tror på eller tillber. Det är en inre, spirituell resa som aldrig utgör en grund för olikheter, motsättningar eller som separerar människor ifrån det mänskliga kollektivet, i grunden är vi alla lika och har ett likavärde.

Unbound innebär att vi är könsobundna
Jämställdhet mellan man och kvinna är en självklar pelare i vår organisation och något som vi tillämpar utan diskussion. För oss är det väldigt naturligt att se individen som just en individ och inte som en tjej/kvinna/kille/man. Idag har vi fler tjejer än killar som tränar hos oss vilket är väldigt unikt.
 

Unbound innebär att vi är politiskobundna
Varför fokusera på gamla ideologier som separerar oss när vi kan gå till det mänskliga som är vårt ursprung. Vi behöver inte ideologier när vi följer det sunda förnuftet och se till varandra som ett kollektiv och samtidigt satsar på individen som är källan till all kreativitet.
 
Unbound jobbar mot våldsbejakande extremism
Motsatsen till obunden är en extremist eller mot-extremist. Extremism och mot-extremism har ett ekvivalent förhållande och är som två parasiter som lever på varandra. Därför är Unbound utanför den extrema ekvationen.
 

Unbound är integration 
Unbound vill att ensamkommande barn och ungdomar ska kunna hitta roliga och raka vägar till en full integration i det svenska samhället, genom att låta kreativiteten och kärleken vara livskompassen. Kombinationen av ung kraft och vuxen erfarenhet är oslagbar. Vägen till integration går mycket snabbare genom sport, konst och musik. Därför vill vi på Unbound satsa på de delarna. Just nu etablerar vi den idrottsliga och sociala delen och kommer sedan utveckla verksamheten vidare. Vi ser den svenska miljön som en perfekt miljö för barn och ungdomar då Sverige är landet där världssamvetet lever och där Unbound föddes.
 

Unbound och miljöfrågorna
Unbound har tidigare påbörjat projekt som vi valt med stor omsorg då det både stödjer den cirkulära ekonomin och en hållbar miljöutveckling. Vi slarvar inte i detaljerna utan fullföljer vårt synsätt för en hållbar framtid både ur miljö- och samhällsperspektiv.